Jobbsök

Villkor

Allmänna villkor för webbplatserna: 

1. Tillämpningsområde:
Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga på varje användning av denna webbplats, däribland besök av webbplatsen, din eventuella inskrivning, navigation från denna webbplats till andra webbplatser, kopiering av hela dokument eller delar därav samt användning av information på denna webbplats i vilken som helst form. Om du inte samtycker borde du lämna webbplatsen omedelbart. (För att göra så klicka på knappen "Bakåt" eller "Back" i webbläsaren.) Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till dessa Allmänna Villkor.

2. Tillämplig rätt:
På denna webbplats samt på samtliga juridiska förhållanden som följer ur användningen av denna webbplats, tillämpas nederländsk rätt. Om användning av denna webbplats skulle ge upphov till tvister så skall dessa prövas av domstolen i det domstolområde som Breda tillhör.

3. Ansvarsfriskrivning:
I den mån lagen tillåter friskriver vi oss från ansvar för vilken som helst skada av vilken som helst typ och under vilket som helst namn, som skulle kunna uppstå genom användning av denna webbplats. Genom att använda webbplatsen samtycker du till ovan nämnd ansvarsfriskrivning.

4. Webbplatsens innehåll:
Informationen på webbplatsen tillhandahålls i god tro och enligt bästa kunskap och vetskap. Vi har så mycket som möjligt strävat efter att se till att all faktiskt information är korrekt, vi ansvarar dock inte för felaktigheter och ofullständigheter. Du rekommenderas att, innan du fattar något beslut (delvis) baserat på informationen på denna webbplats, verifiera dess korrekthet hos en kompetent person eller instans. Om du tror dig ha hittat faktiska felaktigheter, skulle vi uppskatta att du hör av dig till oss.

5. Uppenbarligen oseriöst innehåll:
En del webbplatsers innehåll är oftast av underhållande natur och skall inte uppfattas som seriöst. Även denna webbplats kan ha sådant innehåll.

6. Länkar till andra webbplatser:
Om det på denna webbplats har placerats länkar till andra webbplatser, så har det endast gjorts som en tjänst, utan att det skall tolkas som att vi på något sätt tar ansvar för dessa webbplatsers innehåll.

7. Nedladdning av filer:
Om det från denna webbplats eller från webbplatser som det har placerats länkar till på denna webbplats, kan laddas ner filer med vilket som helst innehåll, sker nedladdning helt och hållet på egen risk, utan att vi ansvarar för skada på ditt system eller relaterade skador eller vilken som helst skada.

8. Immateriell äganderätt:
Vi har i princip enbart tagit in ursprungligt material i denna webbplats. Där det på webbplatsen förekommer namn på företag, produkter eller tjänster så är det endast i betecknande syfte; samtliga handelsnamn och jämförbara beteckningar respekteras. I enstaka fall kan det ha använts texter eller bilder från tredje part; det har endast gjorts som citat eller exempel, med hänsyn till tredje parts rättigheter till materialet. Om du anser att vi ändå har inkräktat på dina immateriella rättigheter så ber vi dig att ta kontakt med oss.

9. God smak:
Vi har försökt att inte ta med innehåll på denna webbplats som kan betraktas som kränkande för vissa personer eller grupper. Om du anser att vi har misslyckats med det, ber vi dig att ta kontakt med oss.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.