Jobbsök

Våra rekryteringsmetoder

Vi på BKV erbjuder våra uppdragsgivare olika rekryterings- och urvalsmetoder. Metoderna tillämpas vid både rekrytering av fasta medarbetare och tillfällig arbetskraft. Valet av vilken förmedlingsmetod som bäst passar det aktuella behovet görs tillsammans med uppdragsgivaren. Detta beror nämligen på vilken tjänst som efterfrågas, men också på faktorer som utbudet på marknaden och övriga önskemål i form av kompetenser eller andra särdrag.

Vill du veta mer?  Kontakta oss gärna.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.