Jobbsök

Vårt mervärde

Egenskaper som respekt, anständighet och ärlighet betyder något hos BKV. De är grunden till långvariga och framgångsrika relationer mellan människor. Lyssna till varandra, ge varandra svängrum, var öppen och ärlig. På så sätt växer människor, talanger frodas och organisationer blir starkare. Det är det vi står för. BKV är alltid alert: klart att ta tillvara på chanser, att upptäcka trender och att ligga steget före. Vi jobbar konsekvent och omsorgsfullt med kvaliteten på våra tjänster: allt från intensiv personlig guidning till smidiga redskap online. Som alltid möter marknadens behov och önskemål. Med nöjda uppdragsgivare, sökanden och BKV:are till följd. Ansvarsfulla och entusiastiska människor som vill uppnå resultat för din skull. Öppna, kreativa och flexibla människor som har järnkoll på marknadens utveckling samt på sjukvårdspersonalens och uppdragsgivarnas behov. En nivå som vi upprätthåller genom sakkunnighet, personlig kontakt och arbetsglädje. Vår mångåriga erfarenhet i branschen använder vi till fortsatt utveckling och innovation.

Professionellt agerande

Ovan nämnda professionalitet består av kunskap och hur den används i praktiken. Hur strikta är förfarandena? Hur pålitliga är överenskommelserna? Hur användbara är lösningarna? Professionellt agerande innebär att veta vad man ska göra samt hur man ska göra för att få fram de bästa lösningarna.

Integritet som andra natur

Många saker i BKV:s dagliga verksamhet är både avgörande och självklara. Integritet är en värdering som är en del av företagets DNA. Det är så det ska vara. Vi arbetar ju med människor. Det innebär sekretess när situationen så kräver men samtidigt vågar vi vara kritiska när det behövs.

Affärsmässigt men samtidigt empatiskt

Vi vill verkligen förstå våra kunder. Både på det personliga och det affärsmässiga planet. Hur ser deras arbetsområde ut, vilka är aktörerna, vilka är deras önskemål och krav? Vi gör så för att kunna göra ett ännu bättre jobb; för att kunna guida dig på ett transparent och optimalt sätt på din väg till framgång.

Kvalitet är en självklarhet; vi brinner för det vi gör

Du kan förvänta dig hög kvalitet från oss samtidigt som vi är snabba om så behövs. Inom dessa gränser verkar vi för tillväxt och förbättring; det är vår attityd. Vi ifrågasätter oss själva kontinuerligt och letar efter nya vägar att gå. Ambitiösa och framåtsträvande.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.