Jobbsök

Kvalitetsgaranti

Hos BKV kan du lita på en högtstående kvalitetspolicy med kunder, personal och organisationer i fokus. Vi arbetar med välutbildad och kvalificerad personal, med effektiva system och i ett angenämt kontorslandskap. Vår idé är att se till att kvalitetstänket genomsyrar vår organisation. Ledningen ansvarar för nedanstående webbplatsers kvalitet: www.bkv.jobs / www.waarneembemiddeling.nl / bkv-group.com / loopbaanwijzer.bkv.jobs / karrierekompass.bkv.jobs / service.bkv.jobs / second-opinionbedrijfsarts.nl.

Vår kvalitetspolicy garanterar att:

Läkarnas och uppdragsgivarnas intressen tillvaratas optimalt. De anställdas kunskaper och färdigheter upprätthålls och förbättras. Kvaliteten behålls vid personalsbyte. Dokumentation äger rum på ett standardiserat sätt. Arbetssättet är enhetligt. Läkarna och uppdragsgivarna behandlas efter standardprotokoll och kan lita på konstant kvalitet. Vi eftersträvar att löpande förbättra kvaliteten. NVP:s ansöknings- och uttagningskod (koden innehåller grundregler som företag bör iaktta vid uttagning och tillsättning av personal) eftersträvas. Vi är NEN4400-certificerade.

Ekonomisk trygghet

Vår organisation präglas av en balanserad, ekonomisk struktur och bra soliditet och vi förutser en sund tillväxt. Bland annat tack vare de ekonomiska nyckeltalen är vårt existens garanterat även i ett dynamiskt perspektiv.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.