Jobbsök

Vår historia

Flera års erfarenhet och alltid blicken framåt!

BKV har sedan 1997 stadigt ökat till att bli marknadsledare inom rekrytering, förmedling och bemanning av läkare och annan sjukvårdspersonal. Vi förmedlar och handleder tjänster, vikariat, tillfälliga och fasta anställningar. BKV började som specialisten för förmedling av läkare men är numera även aktiv för all sjukvårdspersonal. Årligen hittar våra drivna förmedlare rätt sjukvårdspersonal till tusentals lediga tjänster. Sakkunnig och personlig arbetsförmedling är vår grund. Vår stora sakkunnighet omfattar alla aspekter av arbetskraftsrörlighet, in- genom- och utflöde. Både på det nationella och det internationella planet förfogar vi över det största och mest relevanta nätverket inom sjukvården. Med filialer i Nederländerna, Tyskland och Sverige samt samarbetspartners i andra länder har BKV numera en enorm potential i möjligheter och chanser.

Genom sammanslagningen med Waarneembemiddeling.nl i mitten av 2015 har det uppstått en ny organisation som erbjuder både online- och personlig arbetsförmedling samt ett urval av nya typer av arbetskraftsrörlighetstjänster. Redan år 2001 skapade läkarna bakom Waarneembemiddeling.nl en jobbportal online för husläkare. Det har med tiden blivit en portal där både husläkare och annat sjukvårdspersonal möts i massor för utbyte av jobb och dokument. Så småningom utvecklades och utvecklas fortfarande nya onlineprodukter och -tjänster. Alltjämt med blicken framåt, så att våra lösningar står sig i framtiden. Förutom utbyte av uppdrag online, erbjöd Waarneembemiddeling.nl sakkunnig och personlig arbetsförmedling till sjukvårdspersonal.

Genom sammanslagningen av Waarneembemiddeling.nl och BKV har det uppstått en ny organisation, ett nytt nätverk och en ny nätportal. Vi slår ihop våra mångåriga erfarenheter inom primär- och sekundärvården och vi är redo för framtiden. Tillsammans möter vi det allt större behovet av mer och bättre samarbete mellan de olika branscherna inom sjukvården, och flexibel rekrytering av sjukvårdspersonal. Vi tror att vi, med vår erfarenhet klarar av, bättre än någon annan, att bidra stort till detta.

Vår historia har format oss till de vi är; vår ambition driver oss till att kontinuerligt förbättra oss. Tillsammans med dig!

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.