Jobbsök

Vi erbjuder handledning och utbildningar

Utöver våra personanknutna tjänster och e‑tjänster kring arbetsförmedling erbjuder vi kompletterande HR-tjänster. Tjänster som underlättar och förbättrar möjligheterna att arbeta, fortbilda sig och skaffa erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Därför tillhandahåller vi utbildning på olika områden, och våra handledare hjälper dig, medarbetarna och våra kandidater på ett personligt plan. Anledningen är att vi tycker det är viktigt att vårdpersonal utnyttjar sina färdigheter och sin kompetens fullt ut, utvecklas på det personliga planet och trivs med sitt arbete. Det vill vi gärna bidra till!

• Jobb och personlig handledning
• Handledning för en ledarskapskarriär
• Handledning för utlandsflytt
• Utbildningar och workshoppar
• Personlighetstest
• Yrkesvägledning.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.