Jobbsök

Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter

BKV hjälper organisationer och yrkesutövare att utvecklas, både i fråga om fackkunskap, på det personliga planet och organisatoriskt. Vårdsektorn befinner sig i en period av stor förändring, vilket innebär höga krav på de som arbetar inom sektorn.

Vi på BKV menar att vi kan hjälpa varandra i detta avseende, genom att sammanföra yrkespersoner inom vården, dela kunskap och erfarenheter med varandra och vara öppna för utveckling. Därför arbetar vi aktivt för detta, och underlättar för uppdragsgivare och yrkesutövare i vårt nätverk att göra detsamma.

Dessutom diskuterar vi regelbundet med centralorganisationer samt regionala och nationella myndigheter. BKV tycker att det är viktigt att bygga broar, se framåt och omsätta sådan utveckling som sker på marknaden i effektiva lösningar. Att vara framåtsträvande och fokusera på behoven inom hälso- och sjukvården, nu och i framtiden.

Vi organiserar sammankomster, delar erfarenheter, skriver bloggar och närvarar vid olika mässor och kongresser.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.