Jobbsök

foutief Personal för flexibla anställningsformer

Söker du yrkesutövare inom vården för flexibel anställning?

Flexiblare och effektivare mobilisering av resurser är en viktig fråga för många organisationer och institutioner inom hälso- och sjukvården. Det finns ett växande behov av flexibla arbetsformer för läkare och annan vårdpersonal.

BKV hjälper gärna till med det. Vi erbjuder vårdorganisationer olika möjligheter att utforma kvalitativa vårdtjänster på ett okomplicerat sätt. Från akut och kortvarig inhyrning av vårdpersonal, till mer långvariga samarbetsformer. Från bemanningsanställda till anlitande av egenföretagare i vården. Från enbart rekryteringsverksamhet, till samråd om upprättande av en strukturell arbetspool. Oavsett, står uppdragsgivarens behov alltid i centrum.

BKV ger också läkare och annan vårdpersonal som gärna arbetar under mer flexibla former många möjligheter. Från fullständig frihet och enstaka uppdrag, till samarbetsformer som innebär större arbets- och inkomsttrygghet. Flexibelt, men ändå tryggt.

BKV:s engagerade medarbetare kommer gärna med förslag på lämpligaste samarbetsform för varje enskild yrkesutövare och för varje organisation. Vi har alltid uppdragsgivarnas personliga önskemål, situationen och aktuella lagar och föreskrifter i åtanke.

Våra flexibla arbetsformer:

  • Uthyrning från bemanningsföretag
  • Utstationering
  • Anlitande av egenföretagare
  • Lönelista.

Flexibla uppdrag

  • Vikariat
  • Tjänster
  • Projekt
  • Tillfälliga uppdrag.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.