Jobbsök

foutieve Våra samarbetsmetoder

BKV sätter fart på arbetsmarknaden inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av fackkunskap, skräddarsydda lösningar och respekt för alla intressen sammanför vi yrkesutövare och organisationer inom hälso- och sjukvården. Utöver tillfälliga samarbeten har vi långvariga samarbeten med organisationer inom vården. Det kan till exempel vara på projektbasis eller under en ettårsperiod. Långvariga samarbeten tillför alltid mervärde för båda parter – att lära känna varandra och varandras önskemål och behov väl, stärker rekryteringsförmågan.

När vi får frågor från våra uppdragsgivare söker vi alltid efter den bästa lösningen. Det kräver ibland att vi samarbetar med tredje part inom landet eller i utlandet. På så sätt utvidgar vi våra nätverk och vår sakkunskap på alla områden. Genom att samarbeta med andra länder ger vi dessutom yrkesutövare inom vården möjligheter till en internationell karriär, och tillhandahåller yrkeskapacitet över landgränserna.


Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

För att denna webbplats ska fungera korrekt, använder vi cookies. För mer information se vår cookiepolicy. När du använder vår webbplats, förutsätter vi att du godkänner placeringen av cookies.