Wkkgz

Bij de inzet van zorgprofessionals is het van groot belang, dat zowel opdrachtgever als de zorgprofessional zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. De Wet DBA is een hele essentiële voor de inzet van zzp'ers in de zorg. Maar ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bevat een aantal aspecten die van belang zijn bij het tewerkstellen van zowel vaste als flexibele zorgprofessionals. Wij zetten voor u de belangrijkste punten uit deze wet op een rij en vertellen graag wat BKV hierin kan betekenen.

Wat houdt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in?

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan als vervanging van twee eerdere wetten. Het doel van de wet is “openheid over klachten en incidenten en ervan leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren”. Om dit doel te bereiken, wordt een aantal verschillende dingen in deze wet geregeld, die niet allemaal tegelijk van kracht zijn geworden en ook niet allemaal van betekenis zijn voor de inzet van (zelfstandige) zorgprofessionals. We noemen alleen de in dit kader relevante verplichtingen.

Vergewisplicht

Op 1 januari 2016 is de Vergewisplicht (van de Wkkgz) ingegaan. Dit houdt in dat een zorginstelling/opdrachtgever zich moet vergewissen, dat iedere nieuwe zorgprofessional die er gaat werken (niet alleen een zzp’er) bevoegd en bekwaam is om de zorg te verlenen waarvoor hij bij de opdrachtgever wordt ingezet.

Schriftelijkheidseis

Op 1 januari 2017 is de Schriftelijkheidseis (van de Wkkgz) in werking getreden. Iedere opdrachtgever
moet een schriftelijke overeenkomst hebben met alle zorgverleners (anders dan de mensen in loondienst) en opdrachtnemers die voor hem werken, die waarborgt dat “zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening”.

Klachtenfunctionaris

Sinds 1 januari 2017 moet iedere zorgverlener een onafhankelijke klachtenfunctionaris kunnen aanbieden aan patiënten of cliënten met een klacht.

Geschilleninstantie

Sinds 1 januari 2017 moet iedere zorgverlener aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Wat moet er geregeld worden?

  • Schriftelijke overeenkomst opstellen, waarin wordt vastgelegd dat de zzp’er zich aan de wettelijke en andere bij de opdrachtgever geldende eisen houdt.
  • De zzp’er moet door de opdrachtgever volgens officiële richtlijnen persoonlijk geïdentificeerd worden.
  • De opdrachtgever moet verifiëren of de zzp’er bevoegd en bekwaam is voor het verlenen van de betreffende zorg, bijvoorbeeld door diplomacheck en controleren van BIG-registratie.
  • De opdrachtgever dient antecedentenonderzoek uit te voeren naar het arbeidsverleden van de zzp’er.
  • Bij sommige zorgbranches dient de opdrachtgever een Verklaring omtrent gedrag (VOG) op te vragen van de zzp’er.

BKV neemt organisaties en professionals in de zorg dit regelwerk uit handen. Niet alleen rondom de Wkkgz, maar ook als het gaat om voldoen aan de Wet DBA en andere relevante wet- en regelgeving. Wij bieden zowel organisaties als zzp'ers in de zorg daarvoor verschillende mogelijkheden

Meer weten of graag een advies op maat? Neem contact met ons op.

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.