Wet DBA

Bij de inzet van zzp’ers in de gezondheidszorg is het van groot belang, dat zowel opdrachtgever als de zelfstandige zorgprofessional zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. De Wet DBA is daarin een hele essentiële. Wij zetten voor u de belangrijkste punten uit deze wet op een rij en vertellen graag wat BKV hierin kan betekenen.

Wat houdt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in?

De Wet DBA heeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen. In deze nieuwe wet wordt bschreven hoe de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp'er ingevuld en vormgegeven moet worden. Hoewel naleving van deze wet nog nauwelijks gehandhaafd wordt, volgt BKV de wet nauwkeurig. En wij raden organisaties en professionals in de zorg ten zeerste aan dat ook te doen. Uiteraard geven wij daarover graag vrijblijvend advies. 

De Wet DBA zegt dat opdrachtgever en zzp’er er beiden voor verantwoordelijk zijn om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en vast dienen te stellen dat er geen sprake is van loondienst.

Opdrachtgevers dienen zich ervan te vergewissen, dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. Zo voorkomen zij risico’s op boetes achteraf. Het is van belang niet alleen de arbeidsrelatie vooraf duidelijk vast te stellen, maar ook in de praktijk conform deze arbeidsrelatie te werken.

Wat moet er geregeld worden?

  • De status van zelfstandigheid moet vastgesteld worden conform de uitgangspunten van de wetgeving.
  • Vastlegging van de feitelijke situatie betreffende geen gezagsverhouding.
  • Bepaald moet worden of vastlegging van de arbeidsrelatie in een overeenkomst van opdracht conform de wetgeving nodig is.
  • Indien ja, dan dient een schriftelijke (model)overeenkomst opgesteld te worden.
  • Er moet getoetst en aangetoond worden, dat in de praktijk gewerkt wordt conform de overeenkomst.

Naast de Wet DBA, is ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van belang bij de inzet van zorgprofessionals. BKV neemt dit regelwerk rondom de inzet van zzp'ers graag uit handen en biedt zowel organisaties als zzp'ers in de zorg daarvoor verschillende mogelijkheden

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.