Terug naar overzicht

Wat levert de inzet van een Physician Assistant u op?

Geplaatst in Nieuws op 12 juni 2015 door Monique Damen

Een instelling kan tot op zekere hoogte zelf de bevoegdheid van de PA afbakenen. Wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de PA – waaronder het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische handelingen – zijn opgenomen in een tijdelijk experimenteerartikel gedurende 5 jaar in de wet BIG.

De werkzaamheden van de Physician Assistant lopen uiteen van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken op het vlak van anamnese, onderzoek en behandeling. De Physician Assistant werkt ook mee aan onderwijs, onderzoek en de organisatie van de zorg.

Onderstaand een interview met Physician Assistant, Karin Mollenbrok. Karin is werkzaam binnen het verpleeghuis.

Keuze voor het vak van Physician Assistant

Na mijn IC opleiding vond ik het een mooie kans om ook ‘de andere kant’ van de medische wereld te leren kennen. De PA functioneert binnen het artsendomein en juist de combinatie van een verpleegkundige achtergrond met een brede medische kennis maakt dit vak zo mooi en uitdagend. Ik heb bewust voor het vak van Physician Assistant gekozen en niet voor de opleiding verpleegkundig specialist. De PA opleiding duurt een half jaar langer maar binnen de PA opleiding zijn co-schappen geïntegreerd wat voor mij een enorme toegevoegde waarde heeft.

Rol binnen de ouderenzorg

Ik werk als ‘zaalarts’ op een geriatrische revalidatie afdeling met 34 bedden. Qua taakinhoud is er geen verschil tussen mijn werkzaamheden en de werkzaamheden van een basisarts.

Positie ten opzichte van de specialist ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde zien mij als een basisarts met een brede ervaring en mensenkennis. De supervisie is hetzelfde als bij een basisarts maar over het algemeen werk ik zelfstandiger en kost mijn supervisie minder tijd.

Rol ten opzicht van het verpleegkundig team

Het verpleegkundig team ziet mij als ‘hun arts’ en geven regelmatig aan blij met mij te zijn ‘omdat ik direct kom als het nodig is en snel anticipeer bij spoedgevallen’. Vooral het samenwerken met het verpleegkundig team ervaart men als positief juist omdat ik laagdrempelig benaderbaar ben.

Hoe ziet uw dag eruit?

Mijn dag is nooit hetzelfde en vaak hectisch. Ik begin om 08.30 uur en lees mijn mail en de berichten via het elektronisch patiëntendossier (ysis). Omdat ik op een revalidatie afdeling werk gebeurt er tijdens de dienst altijd wel wat waarop ik moet anticiperen. Doorverwijzen, overleg met specialisten in ziekenhuizen, medicatie wijzigingen en regelmatig spoedbeoordelingen wanneer iemand onwel geworden is, gevallen is of als er sprake is van bijvoorbeeld een bloeding. Ik loop 2 keer per week visite op de afdeling en neem nieuwe patiënten op en schrijf ontslagbrieven voor patiënten die met ontslag gaan. Ik vraag lab aan, beoordeel dit, voer slecht-nieuwsgesprekken en bereid het MDO voor (multidisciplinair overleg) welke eveneens 2 x per week plaats vindt. Tijdens het MDO ben ik de regievoerder. Tussendoor overleg ik met fysiotherapeuten, ergotherapeut, diëtiste, logopediste etc. In de middag plan ik vaak familiegesprekken samen met de EVV (verantwoordelijke verpleegkundige van de patiënt). 1 x per week heb ik ‘open spreekuur’ (vaak samen met een fysiotherapeut) waarbij iedereen zonder afspraak kan binnenlopen.

Wat is het grootste voordeel van de inzet van een Physician Assistant?

Het grootste voordeel is de stabiliteit op de afdeling. Iedereen kent mij. Ik ben laagdrempelig benaderbaar en de spil in het web. Doordat ik zichtbaar ben ondervang ik vaak vroeg problemen en voorkom ik klachten. Door mijn verpleegkundige achtergrond kan ik soms een brugfunctie zijn bij problemen tussen de patiënt (en/of familie) en de verpleging.

Waar haalt u voldoening uit?

Hard werken en de waardering van mijn collegae en tevredenheid van de patiënt… Vooral als het niet loopt zoals aanvankelijk verwacht haal ik er veel voldoening uit om toch het uiterste te kunnen doen voor de patiënt; bijvoorbeeld begeleiding van patiënt en familie wanneer er sprake is van een palliatief traject.

Waarom zou een verpleeghuis moeten kiezen voor een Physician Assistant?

Met een PA ouderengeneeskunde haalt u  iemand in huis met de basiskennis van een arts maar met veel meer ervaring en vooral mensenkennis. De PA is gewend om spil in het web te zijn en is over het algemeen sociaal en betrokken en kan omgaan met zowel behandelaren als het verpleegkundig team. Een basisarts vertrekt vaak weer na korte tijd. Een PA niet; zij verbreedt juist haar kennis op de werkvloer.

Bent u op zoek naar een goede PA binnen uw organisatie? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Monique Damen via m.damen@bkvgroup.eu of + 31 888 – 22 55 88.

Terug naar overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.