Terug naar overzicht

"Hoe kun je het anders doen?"

Geplaatst in Ervaringen op 9 januari 2020 door Simone van Ham

Businesscase anw-diensten in de verstandelijk gehandicaptenzorg

De avond-, nacht- en weekenddiensten (anw-diensten) in de verstandelijk gehandicaptenzorg staan onder druk. Dit baart sommige zorginstellingen zorgen, de kwaliteit van zorg aan de cliënten komt hierdoor immers in het gedrang.

Met Nils Venema, manager gezondheidscentrum Lunet zorg, gaan we in deze businesscase in op de manier hoe Lunet zorg samen met Severinus en BKV een antwoord zocht op dit capaciteitsvraagstuk en er nu een adequate oplossing is gevonden.

Aanleiding samenwerking

Voorheen werden alle anw-diensten bij Lunet zorg verricht door de eigen artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG). De diensten werden niet door een huisartsenpost ingevuld. Door stijging van de werkdruk bij de eigen AVG en de krapte op de arbeidsmarkt, werd het steeds lastiger om de diensten op een goede manier in te vullen. De AVG heeft zijn eigen rol als medisch specialist en veel kennis van syndromen en voelt zich niet altijd meer senang bij de (acute) basis medische zorg (eerstelijnszorg). Overdag is de huisarts ook verantwoordelijk voor de basis medische zorg en AVG voor de specialistische zorg.

De twee zorgorganisaties Lunet zorg en Severinus geven aan dat er een zeer beperkte capaciteit aan AVG is. Er is geen alternatief meer voor het invullen van de anw-diensten. Hoe kunnen we dit anders gaan organiseren?

Knelpunten

De werkdruk voor de AVG stijgt en de capaciteit om de diensten in te vullen neemt af. Tevens is er sprake van uitval onder de huidige groep. Dit versterkt de noodzaak om extra medische capaciteit in te zetten. Het medisch team heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het moment ontstaat dat dit niet meer in verhouding is met het aantal beschikbare uren en dus niet meer te verantwoorden is. De capaciteit is minimaal dekkend en daarom enorm kwetsbaar. Gedurende de diensten ben je als arts vaak onderweg en dit heeft ook zijn weerslag op de energie in de reguliere werkuren in de zorg overdag. Kortom een vicieuze cirkel. De wens is om de werkdruk bij de AVG weg te halen.

Oplossing

Voor Lunet zorg is het niet mogelijk deze vraag intern op te lossen. Zij beslissen externe capaciteit te zoeken. Na een aantal gespreksrondes met diverse partijen is BKV uitgekozen om haar dienstverlening verder uit te werken voor specifiek twee zorginstellingen die de handen ineen hebben geslagen.

Om de volgende redenen is gekozen om met BKV deze probleemstelling verder uit te werken:

 1. De creatieve én realistische manier van denken in oplossingen spreekt aan.
 2. De combinatie van een voor- en telefonische tussenwacht ontlast daadwerkelijk de AVG door inzet van kwalitatief goede basisartsen, VS, PA én huisartsen.
 3. De wijze waarop de verantwoordelijkheid in het proces genomen wordt.
 4. De beperking van de regio gaf andere partijen weinig mogelijkheden maar BKV nam de uitdaging aan. Gefaseerde kwalitatief goede instroom met een duidelijk doel.
 5. De manier van organiseren waarbij de zorginstelling ontzorgt wordt, maakte de keuze definitief. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor het invullen van de diensten ten opzichte van de prijs die ervoor betaald moet worden.

Investeringsbeslissing

De cijfers en het verdienmodel in de offerte zijn transparant en de oplossingen zijn helder toegelicht. Het anders organiseren van de anw-diensten in een krappe arbeidsmarkt is noodzakelijk omdat de dekking in de toekomst moet kloppen. Er kan geen beroep gedaan worden op de HAP’s in de regio.

Tegelijkertijd wordt er een twee sporenbeleid afgestemd, die de ontwikkelingen in de toekomst omarmen in plaats van afhouden. Het is de bedoeling dat de zorginstellingen uiteindelijk de regio wederom in eigen hand hebben en niet afhankelijk blijven van een externe partij in de toekomst.

Tijdspad

Er is op een gedegen manier geïnvesteerd in de voorbereidingen ten behoeve van:

 • Een wezenlijk andere werkwijze met nieuwe zorgprofessionals voor een bestaande situatie bij twee en uiteindelijk drie zorgorganisaties.
 • Een uitgebreid draaiboek met betrekking tot de verdeling van taken, rollen en wederzijdse verantwoordelijkheden en procedures.
 • Het project is een continue leerproces en er is adequate bijsturing mogelijk door korte lijnen tussen aangestelde projectleiders.

Resultaat

 • Na anderhalf jaar is 100 procent van het anw-rooster gevuld voor zeven avonden en nachten per week en de weekenden. De invulling wordt gedaan met een vast team zorgprofessionals.
 • Overname roostering en 100 procent invulling alle diensten tijdens anw.
 • Heldere scheiding tussen medisch specialistische en basis medische zorg. Ook overdag.
 • AVG meer ingezet op medisch specialistisch werk. Hiermee ook de kwaliteit van basis medische zorg omhoog.
 • Efficiëntere inzet van AVG door hen enkel in te zetten in de achterwacht.

Rollen

Iedereen heeft een eigen specifieke rol gekregen in het project. Een rol die beheersbaar is zowel qua uren als qua expertise. Er is multidisciplinair samengewerkt met een projectleider per betrokken partijen om proces te efficiënt te managen. De afdelingen HRM, marketing en communicatie, bestuur, artsen, inkoop en het medisch secretariaat zijn onmisbaar en betrokken in het proces.

November 2019

 

Terug naar overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.