Terug naar overzicht

24-UURS ZORG bieden: (on)mogelijk?

Geplaatst in Blog op 8 december 2017 door Titjana Ruygt

Complexere zorgvragen, technologische ontwikkelingen, decentralisatie en een toenemende inzet van mantelzorgers en vrijwilligers maken dat gezondheidszorg steeds meer een 24-uurs 'nutsvoorziening' wordt. De burger van nu heeft haar actieve leefwereld verruimd. Dag en nacht ben je bereikbaar, kun je shoppen of bijvoorbeeld sporten. Dus waarom is niet ook medische zorg 24-uur per dag beschikbaar? Was de zorgbehoefte buiten kantoortijden vooral gericht op acute zorg, nu is die behoefte veel diverser. En dat betekent nogal wat voor de inrichting van de gezondheidszorg!

Titjana Brillenburg Wurth - Ruygt is commercial director bij BKV en adviseert organisaties in de gezondheidszorg bij de inrichting van een adequate 24-uurs zorg. Zij licht haar visie toe: "Het begint bij de vraag: wat is dan precies de zorgbehoefte? Gaat het om een vraag vanuit een ongerustheidsgedachte, of is het echt een spoedvraag? Bij welke zorgprofessional kunnen ze dan eigenlijk het béste terecht met hun vraag? Wie is concreet bereikbaar en beschikbaar op dat moment? Zijn ze sterk afhankelijk van deze hulp, bijvoorbeeld voor psychiatrische hulp, ouderenzorg of verstandelijk gehandicapten zorg, of zijn ze zelfredzaam? Pas daarna volgt de vraag: hóe gaan we die continuïteit en kwaliteit van zorg bieden, die past bij de zorgbehoefte van deze tijd?", geeft zij aan.

Het moet anders; die overtuiging is er

"De urgentie van het anders denken en anders willen inrichten van de huidige 24-uurs zorg is overduidelijk aanwezig. Op seh-afdelingen en huisartsenposten signaleren we over­ crowding met een hoge werkdruk voor artsen en andere zorgprofessionals als gevolg. Drie brancheverenigingen binnen de huisartsenzorg denken na over betere invulling van 24-uurs zorg binnen hun kaders . En het Landelijk Net­ werk Acute Zorg (LNAZ), waarbij maar liefst 11 verenigingen betrokken zijn, komt binnenkort met een nieuw Kwaliteits­ kader Spoedzorgketen. De eisen voor de hele keten van acute zorg worden daarin aanzienlijk aangescherpt. De nood is hoog," aldus Brillenburg Wurth -  Ruygt. "Ook bij BKV horen en zien we de urgentie bij onze opdrachtgevers.

Geregeld krijgen zij hun 24-uurs roosters niet met eigen vaste en hun flexibele zorgprofessionals rond. Wij vullen dit dan aan met onze flexibel inzetbare zorgprofessionals."

Maar hoe komen we tot structurele oplossingen?

In de huidige situatie ligt de zorginhoudelijke taak en eind­ verantwoordelijkheid voor 24-uurs zorg vooral bij de medisch specialisten, daarbij ondersteund door verpleegkundigen. Door de complexere zorgvragen overdag en het zien van meer patiënten tegen minder tijd per patiënt, is het aanvul­ lend doen van ANW-diensten voor deze zorgprofessionals nauwelijks nog op te brengen. Bovendien brengt over­ belasting ook nog eens de nodige risico's met zich mee voor de gezondheid van henzelf én voor het uitvoeren van hun professie. Het momentum is daar om een andere beweging in gang te zetten!

Ketenzorg vanuit meerdere professies

"Dat begint met anders kijken naar behoefte van de burger en te anticiperen op zowel zijn proactieve als reactieve vraag (haast- of spoedvraag)," geeft Brillenburg  Wurth -  Ruygt aan. "Als je dat centraal stelt en denkt vanuit de keten, is
het samenstellen van een team van meerdere aanvullende zorgprofessionals een zeer efficiënte oplossing.
 
Niet alleen de medisch specialist en de verpleegkundige, maar alle zorgprofessionals die vanuit hun competenties een bijdrage kunnen leveren om de zorgbehoefte in te vullen. Zo kunnen bijvoorbeeld ook basisartsen, verpleeg­ kundig specialisten en physician assistants een rol spelen bij ANW-diensten. Door zorgprofessionals met elkaar te verbinden, maken we de beschikbare capaciteit groter en inzichtelijk en kan de zorgvraag op maat in behandeling worden genomen."

Borging van kwaliteit en continuïteit

Idealiter komt er een regionale samensmelting van 24-uurs zorg, is zij van mening. "Betaalbare, efficiëntere zorg waarbij je per individu het verschil kunt maken. Op deze manier wer­ ken vraagt andere kennis en kunde van zorgprofessionals. Het maakt hun rol gevarieerder en completer. Vakbekwame zorgprofessionals werken meer samen met ketenpartners. Hun kennis verrijkt , de ANW-werkbelasting verlaagt, en de cliënt krijgt de juiste en gewenste zorg: zinnige zorg!"

Regionale pools van zorgprofessionals

BKV faciliteert organisaties bij dit proces. "Wij bouwen zelf voortdurend aan pools van verschillende zorgprofessionals die beschikbaar zijn voor de invulling van de 24-uurs zorg. Als aparte eigen pool, of als aanvulling op de pools van vaste en flexibel inzetbare zorgprofessionals van onze opdrachtgevers. Via een online tool kan de organisatie zelf eenvoudig met alle zorgprofessionals in de pool communiceren, maar ze kunnen dit ook volledig uit handen geven aan BKV. Gezamenlijk op regionaal niveau één pool van zorgprofessionals opzetten
en laten beheren, is de meest effectieve manier om 24-uurs zorg passend bij deze tijd in te vullen. Zorgeloos en zeker van zinnige 24-uurs zorg!"Meer weten? Neem contact met BKV op! Bel +31 888 - 22 55 88 of mail naar contact@bkvgroup.eu.

Bron :
Kwaliteitskader spoedzorgketen (zorgvisie)
Spoedzorg moet weer spoedzorg worden (LHV); enquête Het moet anders met de ANW-diensten Hospital at Home programma/ ROAZ Acute Zorg voor Kwetsbare Ouderen (Acute Zorg Netwerk Noord - Nederland)
 


Terug naar overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.