Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de sites: www.bkv.jobs / www.waarneembemiddeling.nl / bkv-group.com / loopbaanwijzer.bkv.jobs / karrierekompass.bkv.jobs / service.bkv.jobs / second-opinionbedrijfsarts.nl betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Onjuistheden kunnen soms voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. BKV accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Veel informatie op deze site heeft een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. BKV aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

In order to function properly this site uses cookies. For more information check our cookie policy. When continuing to our site, we assume that you agree with the placement of cookies.